@quakeredalert زلزله مرز را به شمال ایران با 70km خطا در محلی از مرز وان ترکیه http://owl.li/760mH http://owl.li/760ng

Anuncios